Administratieve organisatie

Bij de implementatie van nieuwe software is inzicht in uw eigen administratieve organisatie van groot belang. Uitgangspunt is dat uw processen optimaal worden ondersteund door de nieuwe software.

Bosboom kan u helpen om de impact van de nieuwe software op uw processen te analyseren en te beschrijven. Op die manier kan de inrichting van de software aansluiten bij de werkprocessen van uw organisatie.

Het in kaart brengen van de impact op uw processen dient natuurlijk vooraf te gebeuren. Alleen dan kan de nieuwe software uw medewerkers en management optimaal ondersteunen.